Link do FacebookaLink do InstagramaLink do TwitteraLink do Youtube

Odcisk

UBI4ALL jest prawnie reprezentowany przez podmiot:Aukcje internetowe dla Twojej strony!
EBI Politische Teilhabe in Europa gemeinnützige UG (haftungsbeschränkt)
Main Street 24
D-17291 Uckerfelde
Niemcy

Kontakt: info [at] ubi4all.eu Aukcje internetowe dla Twojej strony!

Numer rejestracyjny w rejestrze stowarzyszeń (Niemcy): 
HRB 13163 NP

Upoważnieni przedstawiciele:Aukcje internetowe dla Twojej strony!

Helwig Fenner (dyrektor zarządzający)
Sandra Vahle (dyrektor zarządzający) 

Podmiot jest oficjalnie zatwierdzoną organizacją non-profit zgodnie z § 52 Abgabenordnung (prawo niemieckie).

Odpowiedzialny za zawartość strony zgodnie z § 55 Abs. 2 RStV:

Sandra Vahle (dyrektor zarządzający)
EBI Politische Teilhabe in Europa gemeinnützige UG (haftungsbeschränkt)
Niederhofer Kohlenweg 30
44267 Dortmund

Odpowiedzialność

1. Ograniczenie odpowiedzialności

Zawartość tej strony internetowej jest tworzona z najwyższą możliwą starannością. Dostawca nie ponosi jednak odpowiedzialności za dokładność, kompletność i aktualność udostępnianych treści. Korzystanie z zawartości serwisu odbywa się na własne ryzyko użytkownika.

Wkłady oznaczone nazwą odzwierciedlają opinię danego autora, a nie zawsze opinię dostawcy. Samo korzystanie ze strony internetowej usługodawcy nie stanowi żadnego stosunku umownego między użytkownikiem a usługodawcą.
Aukcje internetowe dla Twojej strony!

2. Linki zewnętrzne

Ta strona internetowa zawiera linki do stron internetowych osób trzecich („linki zewnętrzne”). Strony te podlegają odpowiedzialności odpowiednich operatorów. Przy pierwszym utworzeniu linków zewnętrznych dostawca sprawdził treści zewnętrzne pod kątem naruszeń prawa. W tamtym czasie nie stwierdzono żadnych naruszeń prawa. Oferent nie ma wpływu na aktualny i przyszły wygląd oraz treść stron, do których prowadzą łącza. Włączenie linków zewnętrznych nie oznacza, że ​​dostawca przyjmuje treść za odnośnikiem lub linkiem jako własną. Nie jest rozsądne, aby dostawca stale monitorował linki zewnętrzne bez konkretnych wskazówek dotyczących naruszeń prawa. Jednak takie linki zewnętrzne zostaną natychmiast usunięte, jeśli ujawnią się naruszenia prawa.
Aukcje internetowe dla Twojej strony!

3. Prawa autorskie i prawa pokrewne

Treści publikowane na tej stronie internetowej podlegają niemieckiemu prawu autorskiemu i prawom pokrewnym („Urheber- und Leistungsschutzrecht”). Każde użycie niedozwolone przez niemieckie prawo autorskie i prawa pokrewne wymaga uprzedniej pisemnej zgody oferenta lub odpowiedniego posiadacza praw. Dotyczy to w szczególności kopiowania, redagowania, tłumaczenia, przechowywania, przetwarzania lub odtwarzania treści w bazach danych lub innych mediach i systemach elektronicznych. Treści i prawa stron trzecich są oznaczone jako takie. Nieautoryzowane powielanie lub przesyłanie poszczególnych treści lub całych stron jest niedozwolone i podlega karze. Dozwolone jest wyłącznie tworzenie kopii i pobieranie do użytku osobistego, prywatnego i niekomercyjnego. Wyświetlanie tej strony internetowej w zewnętrznych ramkach jest dozwolone tylko za pisemną zgodą.
Aukcje internetowe dla Twojej strony!

4. Brak ostrzeżenia bez wcześniejszego kontaktu!

Jeśli treść lub prezentacja tej lub powiązanych stron autora narusza prawa osób trzecich lub przepisy ustawowe, autor żąda stosownego powiadomienia bez powiadomienia o kosztach. Gwarantujemy, że słusznie zakwestionowane treści tekstowe lub inne fragmenty zostaną natychmiast i bezzwłocznie usunięte, dzięki czemu interwencja radcy prawnego z Twojej strony jest zbędna.

Jeśli jednak, wbrew temu postanowieniu, zlecisz reprezentację prawną bez uprzedniego kontaktu, poniesione w ten sposób koszty zostaną w całości odrzucone, a jeśli to konieczne, prawo do roszczenia wzajemnego na podstawie naruszenia wyżej wymienionych przepisów zostanie zastrzeżone. W tym zakresie odsyłamy do: § 8 ust. 4 UWG oraz § 226 BGB (niemieckiego kodeksu cywilnego) w przypadku wszelkich sporów!

Jeśli istnieje podejrzenie nadużycia ostrzeżenia w świetle prawa konkurencji, Izba Przemysłowo-Handlowa (IHK) również zostanie niezwłocznie powiadomiona, a stan faktyczny sprawy zostanie opublikowany wraz z podejrzanymi faktami i nazwiskami zaangażowanych stron.