Link do FacebookaLink do InstagramaLink do TwitteraLink do Youtube

Pomysł i wpływ

Jesteśmy przekonani, że bezwarunkowy dochód podstawowy (UBI) to duża dźwignia dla lepszego świata. Sprzyja swobodnemu rozwojowi jednostki i gwarantuje niezależne decyzje, wolne od przymusu.

Przeczytaj krótko, jak można zrozumieć bezwarunkowy dochód podstawowy (UBI) i jak on działa.

Co to jest dochód podstawowy?
Dlaczego tego potrzebujemy?
Jak to sfinansować